Trajectòria 1991-2008 de Desenvolupament Territorial a Catalunya

El desenvolupament territorial és gairebé sempre més una questió de trajectòria que de nivell, em sembla a mí. I per això m’agrada molt examinar en períodes llargs els canvis en les posicions i les tendències, com ja vaig fer en aquest altre post.

Per exemple, si observem la variació de la posició relativa en relació a Catalunya de les 41 comarques catalanes pel que fa a la Producció (PIB pm per habitant) i la Renda (RFBD per habitant) obtenim aquest quadre, que es força contrafactual de l’imaginari que hi ha sobre la Catalunya que va bé i la que va malament.

El quadre no ens diu res del ‘nivell’ final ni en Producció ni en Renda, però ens marca les trajectòries les quals, naturalment, acaben afectant el nivell. La pregunta, però, tenint en compte que la data final és el 2008, quin haurà estat l’impacte de la crisi en aquesta trajectòria.

Algunes pistes ens les dóna examinar la composició del VAB i de la Renda Bruta, perquè resulta que una característica força present a les 14 comarques que milloren en els dos aspectes és una presència molt per sobre de la mitjana catalana bé del sector primari, bé de la construcció, bé de les prestacions socials.

Crec que no és agosarat dir que la influència de la despesa i les polítiques públiques en aquests tres àmbits ha estat molt important en els disset anys del període, si més no que s’han produit i es produiran canvis molt importants (PAC, reducció inversions públiques,  estancament prestacions,…)

Potser com diu M. Davezies, la aparentment important correcció de la desigualtat territorial de tots aquests anys ha estat més fruit de l’explosió del consum, via endeutament, i dels efectes redistributius públics que de canvis reals. O no. O depèn dels casos. Tot un debat per encetar.

Sense oblidar l’altra cara, què fem a les 10 comarques que semblen tenir una trajectòria de clar empitjorament de posició?

 

Comparteix!

    Deja un comentario

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *


    + 1 = 5

    Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>