UXDE dot Net Wordpress Themes

About

Eduard Jiménez Hernàndez (Barcelona, 1959) és director de Innovación y Consultoria en Políticas Públicas sl i editor de P3T. Llicenciat en economia per la UAB, diploma en Funció Gerencial de les AAPP per ESADE i postgrau en Direcció Urbanística per la UAB. Ha estat tècnic en l’administració local (Sant Quirze del Vallès, Sabadell) i director d’investigació en la Fundació CIREM. Treballa principalment en temes de planificació estratègica, desenvolupament econòmic territorial, i transparència i rendició de comptes.

Eduard Jiménez Hernàndez (Barcelona, 1959) es director de Innovación y Consultoría en Políticas Públicas sl y editor de P3T. Licenciado en Economía por la UAB, diploma en Función Gerencial de las AAPP por ESADE y posgrado en Dirección Urbanística por la UAB. Ha sido técnico en la administración local (Sant Quirze del Vallès, Sabadell) y director de investigación en la Fundación CIREM. Trabaja principalmente en temas de planificación estratégica, desarrollo económico territorial, y transparencia y rendición de cuentas

Eduard Jiménez Hernàndez (Barcelona, 1959) is Director of “Innovación y Consultoría en Políticas Públicas, sl” and editor of P3T. Graduated on Economy at Autonomus University of Barcelona, Diploma in Management qualified at ESADE and post-graduated on Urbanistic Direction at Autonomus University of Barcelona. He worked as a technician at local administration (Sant Quirze del Vallès, Sabadell) and Research Director of CIREM Foundation, as well. He is specialized in strategic planning, economic and territorial development and transparency and accountability